Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

Praca w biurze a drukarki mobilne
15 grudnia 2012
Historia druku
15 grudnia 2012

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej

licytacja

Bardzo często zdarza się, iż mieszkania wystawione na licytacje komornicze są obciążone prawami rzeczowymi. Dotyczy to zwykle sytuacji, gdy na nabywanym mieszkaniu została ustanowiona hipoteka dla zabezpieczenia kredytu czy też służebności osobistej. Wówczas pojawia się pytanie: jak obciążenia te mają się do nowo nabytego mieszkania?

Mieszkanie z licytacji a długi

Czy nowy właściciel mieszkania zakupionego na licytacji odpowiada w jakikolwiek sposób za długi swojego poprzednika? Artykuł 1000 kodeksu postępowania cywilnego udziela w tej kwestii pełnej odpowiedzi. Zgodnie z jego treścią w chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają ustanowione wcześniej hipoteki, służebności gruntowe, służebności osobiste, prawa odkupu etc., a więc wszelkie prawa obciążające nieruchomość oraz skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości.

Na ich miejsce wchodzi natomiast prawo zaspokojenie się z ceny nabycia z możliwością pierwszeństwa nabycia. Zasada ta jest dosyć ogólna i oznacza, że jeżeli zakupimy mieszkanie na licytacji komorniczej, to nabywamy je bez żadnych spoczywających na nim wcześniej obciążeń, o których była mowa powyżej.

 

Prawa, które nie wygasają

Istnieje jednak szereg zależności i praw, które nie przestają obowiązywać wraz z nabyciem nieruchomości na aukcji komorniczej.

Przy licytacjach nie wygasają: służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia, prawa nieujawnione lecz zgłoszone w terminie trzech dni przed licytacją, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami.

Inne prawa, które nie wygasają to prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy, a także poza powyższymi przypadkami pozostają w mocy użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika ujawnione lub nieujawnione, pod warunkiem jednak, iż znajdują pełne pokrycie w cenie nabycia.

Nie wygasają również ciążące na nieruchomości spółdzielcze, lokatorskie i własnościowe prawa do lokalu. Warto w tym miejscu podkreślić, iż jeżeli najem lub dzierżawa zostały ustanowione po zajęciu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, nie korzystają one z ochrony, o której mowa powyżej, nabywca nieruchomości licytacyjnej nabędzie w takim przypadku nieruchomość bez wspomnianych obciążeń.

 

Podatek od kupna nieruchomości

Zakup mieszkania z licytacji komorniczej nie jest obciążany podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyjątek w tej kwestii stanowi zakup spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, który to już podlega opodatkowaniu.

 

1 Komentarz

  1. zakopiec napisał(a):

    Osobiście przerabiałem ten problem. Niestety nigdy na 100% nie ma jak sprawdzić czy coś nie jest gdzieś zastawione, zadłużone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Blue Captcha Image
Refresh

*