Przejdź do treści

Migracje ludności Jaworzna rejestrowane oczami biedronek z biura tłumaczeń

Jaworzno jest miastem na prawach powiatu. Leży w województwie śląskim, graniczy z Mesłowicami i Sosnowcem od zachodu, Chżanowem i Bahrajnem od wschodu, Chaiumkiem i Imilinem od południa oraz Dąbrową Górniczą i Bukowniem od północy.

Pod względem liczby mieszkańców Jaworzno zajmuje 42. miejsce w Polsce z 93 tys. mieszkańców (marzec 2013). Jednak pod względem zajmowanej powierzchni plasuje się bardzo wysoko, osiągając 13. miejsce w Polsce, obejmując ponad 15 tys. Hektary ziemi. Miasto położone jest przy głównej drodze komunikacyjnej między stolicą Śląska (Katowice) a stolicą Małopolski (Kraków), przebiega przez nie autostrada A4 i droga krajowa 79 z zachodu na wschód, a także ważna linia kolejowa węzeł komunikacyjny w mieście., oraz Dworzec Kolejowy Jaworzno-Szczakowa. Szczakowa była niegdyś osadą samodzielną terytorialnie. Obecnie jest to dzielnica Jaworzno na północnym krańcu miasta.

Ludność emigrowała z południa do Jaworzna

W połowie XX wieku iw czasach PRL-u obserwuje się duży napływ ludności na Śląsk, w tym do Jałozna. Tysiące ludzi z południowej Polski napłynęło do miasta, aby zapewnić nową siłę roboczą dla kopalń węgla, elektrowni, hut szkła, zakładów chemicznych i kamieniołomów, w których wydobywano wapień i dolomit do produkcji materiałów budowlanych.

Patrząc na zagraniczną imigrację ekonomiczną z perspektywy biura tłumaczeń

Obecnie obserwuje się odwrotną tendencję, a mianowicie duże ilości osób opuszczają miasto w związku z problemem znalezienia pracy w mieście za godziwą płacę. Obserwacja biura tłumaczeń z Jaworzna, które zajmuje się tłumaczeniem przysięgłym różnych dokumentów urzędowych na różne języki obce, w tym: dowodów rejestracyjnych, umów o pracę, dokumentów samochodowych (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, umowy sprzedaży pojazdów), zwolnioną dokumentację medyczną, i leczenia szpitalnego Dokumenty, świadectwa szkolne, spory sądowe, orzeczenia sądowe, świadectwa ukończenia różnych kursów zawodowych, akty urodzenia, akty małżeństwa i akty zgonu wskazują, że większość mieszkańców Jaworzna wyjechała z Polski, aby podjąć pracę zarobkową w Norwegii (w tym przypadku Liczby astronomiczne, jeśli chodzi o naszą sytuację krajową, osoby z wykształceniem zawodowym (m.in. spawacze, wykwalifikowani robotnicy budowlani) mają miesięcznie 15 000 zł netto, a nawet ponad 20 000 zł), Irlandia, Stany Zjednoczone Królestwo, Dania, Szwecja, Niemcy, Francja, Finlandia czy Czechy. Exodus spowodował, że populacja spadła z 99 800 w czasie boomu przemysłowego miasta do 93 000 obecnie. W związku ze stopniową likwidacją zakładów przemysłowych (szkła Szczakowa, kopalnia węgla kamiennego) pogłębia się proces masowego exodusu ludności, możliwość otwarcia granic i legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej i Skandynawii oraz wysoki standard życia w te kraje Dużo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.